کنسرت گروه هم آوایان، حسین علیزاده و محمد معتمدی، با عنوان بحر طویل در شهرکرد، برگزار شد. این کنسرت در شامگاه پنج شنبه، 24 دى 1394 در فرهنگ سرای ارشاد شهرکرد، با حضور گروه هم آوایان، حسین علیزاده و محمد معتمدی، برگزار شد. سایت رسمی محمد معتمدی - در این اجرا، حسين عليزاده؛ تار، پژمان حدادى؛ تمبك، سازهاى كوبه اى، على بوستان؛ شورانگيز، سيامك جهانگيرى؛ نى، سينا جهان آبادى؛ كمانچه، صبا عليزاده؛ كمانچه، سياوش برهانى؛ تار، رادمان توكلى؛ بم تار، محمد انشائى؛ قيچك، سينا خشك بيجارى؛ تمبك، آواز معتمدی را همراهی کردند.

منبع : ایسنا

هم آوایان - محمد معتمدی - شهرکرد هم آوایان - محمد معتمدی - شهرکرد هم آوایان - محمد معتمدی - شهرکرد هم آوایان - محمد معتمدی - شهرکرد هم آوایان - محمد معتمدی - شهرکرد هم آوایان - محمد معتمدی - شهرکرد