کنسرت گروه هم آوایان، حسین علیزاده و محمد معتمدی، با عنوان بحر طویل در تبریز، برگزار شد. این کنسرت در شامگاه یکشنبه، 27 دى 1394 در تالار پتروشیمی، تبریز، با حضور گروه هم آوایان، حسین علیزاده و محمد معتمدی، برگزار شد. سایت رسمی محمد معتمدی - در این اجرا، حسين عليزاده؛ تار، پژمان حدادى؛ تمبك، سازهاى كوبه اى، على بوستان؛ شورانگيز، سيامك جهانگيرى؛ نى، سينا جهان آبادى؛ كمانچه، نگار بوبان؛ عود، صبا عليزاده؛ كمانچه، سياوش برهانى؛ تار، رادمان توكلى؛ بم تار، محمد انشائى؛ قيچك، سحر ابراهيم؛ قانون، سينا خشك بيجارى؛ تمبك، آواز معتمدی را همراهی کردند.

گزارش تصویری : پارس نوا

هم آوایان - تبریز - محمد معتمدی - حسین علیزاده هم آوایان - تبریز - محمد معتمدی - حسین علیزاده هم آوایان - تبریز - محمد معتمدی - حسین علیزاده هم آوایان - تبریز - محمد معتمدی - حسین علیزاده هم آوایان - تبریز - محمد معتمدی - حسین علیزاده هم آوایان - تبریز - محمد معتمدی - حسین علیزاده