کنسرت گروه هم آوایان، حسین علیزاده و محمد معتمدی، با عنوان بحر طویل در تبریز، برگزار شد. این کنسرت در شامگاه یکشنبه، 25 دى 1394 در تالار رودکی، اصفهان، با حضور گروه هم آوایان، حسین علیزاده و محمد معتمدی، برگزار شد. سایت رسمی محمد معتمدی - در این اجرا، حسين عليزاده؛ تار، پژمان حدادى؛ تمبك، سازهاى كوبه اى، على بوستان؛ شورانگيز، سيامك جهانگيرى؛ نى، سينا جهان آبادى؛ كمانچه، صبا عليزاده؛ كمانچه، سياوش برهانى؛ تار، رادمان توكلى؛ بم تار، محمد انشائى؛ قيچك، سينا خشك بيجارى؛ تمبك، آواز معتمدی را همراهی کردند.

عکس : برنا نیوز - Image Studio 1

کنسرت هم آوایان - اصفهان - محمد معتمدی کنسرت هم آوایان - اصفهان - محمد معتمدی کنسرت هم آوایان - اصفهان - محمد معتمدی کنسرت هم آوایان - اصفهان - محمد معتمدی هم آوایان - اصفهان - محمد معتمدی هم آوایان - اصفهان - محمد معتمدی هم آوایان - اصفهان - محمد معتمدی هم آوایان - اصفهان - محمد معتمدی