اجرای زنده محمد معتمدی در اختتامیه پانزدهمین مهرواره شعر و داستان جوان “سوره”

محمد معتمدی در آیین اختتامیه پانزدهیمن مهرواره شعر و داستان جوان “سوره” به روی صحنه می‌رود.

این اجرا که در جوار آرامگاه حکیم ابولقاسن فردوسی خواهد بود، در تاریخ 15 شهریور 1396، ساعت 20 برگزار خواهد شد.