پس از حذف لینک فروش بلیت کنسرت خنیاگران مهر، از سایت فروش بلیت، علی رغم کسب مجوز های مورد نیاز، پیگیری ها همچنان ادامه دارد.
سایت رسمی محمد معتمدی – محمد معتمدی با انتشار یاداشتی از پیگیری‌های به عمل آمده در ارتباط با فروش بلیت خبر داد:

motamedi1

«دوستان عزيز و مخاطبان گرامي
ما همچنان در تلاش براي رفع مشكل بوجود آمده هستيم
مجوز كنسرت ما از سوي وزارت ارشاد صادر شده و هيچ نهاد دولتي و امنيتي تا كنون دستوري براي لغو كنسرت ما صادر نكرده است.
متاسفانه پيگيري دوستان بنده براي روشن شدن علت حذف كنسرت از سوي سايت ايران كنسرت حاوي نتايج بسيار تلخي است. شايد لازم باشد بزودي كمي در مورد فضاي حاكم بر موسيقي كشور با شما صحبت كنم.
هميشه وقتي از جريان هاي مافيايي صحبت مي شود ياد تصويري سياه و سفيد از مارلون براندو در فيلم پدرخوانده مي افتيم. ولي متاسفانه كساني كه براي هنرمنداني مثل بنده اينگونه تصميم مي گيرند از جنس خودمان هستند.
بر بال عقاب آمد آن تیر جگر دوز
وز ابر مر او را به سوی خاك فرو كاست
بر خاك بیفتاد و بغلتید چو ماهی 
وانگاه پر خویش گشاد از چپ و از راست
گفتا عجب است این كه زچوبی و زآهن 
این تیزی و تندی و پریدن زكجا خاست؟
زی تیر نگه كرد و پر خویش بر او دید
 گفتا ز كه نالیم كه از ماست كه بر ماست!»

پایان/