برف، به زودی ….

قطعه برف، با آهنگسازی و خوانندگی محمد معتمدی به زودی منتشر می شود.

سایت رسمی محمد معتمدی – این قطعه از اشعار زنده یاد فریدون صلاحی است.