فروش اینترنتی بلیت كنسرت حسين عليزاده، گروه هم آوايان و محمد معتمدى در شهر تبریز

كنسرت حسين عليزاده، گروه هم آوايان
و محمد معتمدى

یکشنبه، 27 دى 1394
ساعت ١7:3٠ و ٢0:0٠
تالار پتروشیمی – تبریز
*

بخش اول) راست پنجگاه
* تصنیف سرود گل          شعر: فریدون مشیرى
* بداهه نوازى
* چهارمضراب               شعر: سایه
به همراه بداهه خوانى
* بداهه نوازى
* تصنیف جان من            شعر: سلمان ساوجى
* ساز و آواز                   شعر: سایه
* تصنیف مى نوش           شعر: حافظ

بخش دوم) چهارگاه
* سلام                            براساس آهنگ استاد حسن کسائى
* بداهه نوازى
* آواز با همراهى گروه        شعر: شفیعى کدکنى
* ساز و آواز                     شعر: شفیعى کدکنى
* تصنیف سوار می رسد    شعر: سیمین بهبهانى
* مثنوى ساز و آواز           شعر: مولانا
* بحر طویل                     شعر: سیروس جمالى

*
حسين عليزاده؛ تار
پژمان حدادى؛ تمبك، سازهاى كوبه اى
على بوستان؛ شورانگيز
سيامك جهانگيرى؛ نى
سينا جهان آبادى؛ كمانچه
نگار بوبان؛ عود
صبا عليزاده؛ كمانچه
سياوش برهانى؛ تار
رادمان توكلى؛ بم تار
محمد انشائى؛ قيچك
سحر ابراهيم؛ قانون
سينا خشك بيجارى؛ تمبك

خرید اینترنتی بلیت
iranconcert.com

کنسرت بحر طویل - هم آوایان و محمد معتمدی - تبریز