كارگاه آواز ايرانی محمد معتمدی در رم برگزار میشود

کارگاه آواز ایرانی “محمد معتمدی” در شهر رم برگزار می شود.

سایت رسمی محمد معتمدی – در حاشه ی کنسرت محمد معتمدی که در قالب فستيوال اِريچتا در شهر رُم ايتاليا بزگزار می شود، کارگاه آواز ایرانی نیز برگزار خواهد شد.

این کارگاه در تاریخ 15 ژانویه  2017 برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر و ثبت نام :
www.errichettafestival.it

كارگاه آواز ايراني در ايتاليا-رم