كنسرت بزرگ اركستر ملی ايران به رهبری استاد فرهاد فخرالدينی
كنسرت بزرگ اركستر ملي ايران
به رهبري استاد فرهاد فخرالديني
با صداي محمد معتمدي و سالار عقيلي
چهارشنبه تا جمعه
دهم تا دوازدهم تير ماه نود و چهار
تالار وحدت
خريد بليط:
www.iranconcert.com

ارکستر ملی - محمد معتمدی - سالار عقیلی