محمد معتمدی و خنياگران مهر

بانوان هنرمند كشورم،
خنياگران مهر و پيام آوران آسمان
همكاري با شما و خواندن با ساز روحبخش و عرفاني شما براي من افتخاري بزرگ است.
اگرچه گاهي تبعيض و بي مهري، دل چون آيينه تان را شكست ولي مردم ايران چه در تهران و چه در شهرستان ها هميشه حامي و پشتيبان شما هستند و خواهند بود. من نيز عضو كوچكي از همين جامعه ميليوني هستم.
گروه “خنياگران مهر” در اولين فعاليت رسمي خود به زودي آثار دوست عزيزم استاد بهزاد عبدي، آهنگساز برجسته و تمام عيار موسيقي ايران را با صداي اينجانب به روي صحنه خواهند برد.
با همت ومديريت دوست ارجمندم جناب آقاي فرزام شكاري
به اميد ديدارتان
به زودي با: خنياگران مهر
#محمد_معتمدي #خنياگران_مهر #موسيقي_سنتي #موسيقي_ايراني #كنسرت #آواز #زنان_ایران #كنسرت #بهزاد_عبدي