کنسرت محمد معتمدی در شیراز

محمد معتمدی در شیراز به روی صحنه می‌رود.

29 دیماه 1396

سالن آمفی تپاتر مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز

خرید اینترنتی بلیت:

خرید اینترنتی بلیت