30 اردیبهشت 1393 ،هم آوایان در زنجان با صدای محمد معتمدی

کنسرت استاد حسین علیزاده و گروه هم آوایان با صدای محمد معتمدی

علی بوستان

سینا جهان آبادی

صبا علیزاده

رادمان توکلی

سیاوش برهانی

محمد انشائی

احمد مستنبط

زمان: سه شنبه 30 اردیبهشت

سانس اول ساعت 14/ سانس دوم ساعت 17:30

مکان: سالن همایش های بین المللی غدیر دانشگاه زنجان

کلیه عواید این برنامه، از طریق کانون مهر دانشگاه زنجان به بیماران مبتلا به سرطان اهدا خواهد شد