ببینید | محمد معتمدی: موسیقی ایرانی می‌تواند مخاطب جهانی داشته باشد

محمد معتمدی با حضور در کافه خبر، بر تلاش برای جذب مخاطبان فرهنگی از سراسر جهان برای موسیقی ایرانی تاکید کرد.

سایت رسمی محمد معتمدی – این خواننده جوان و مطرح موسیقی ایرنی، با بیان این که در همه جای دنیا موسیقی پاپیولار (مصرفی) مخاطبان بیشتری از موسیقی عمیق و جدی دارد، گفت: «با وجود غلبه موسیقی پاپیولار و مردم پسند، فعالیت های پراکنده و فردی هنرمندان ایرانی تاکنون توانسته است بخشی از مخاطبان فرهنگی در آمریکا و اروپا را با موسیقی ایرانی آشنا کند که با برنامه ریزی و حمایت درست تر و گسترده تر، می توان بر شمار مخاطبان این میراث فرهنگی ایران در جهان افزود.»
منبع : خبر آنلاین

دانلود

مشروح این گفتگو را در اینجا بخوانید.