ببینید | “کشمکش” با صدای محمد معتمدی

تصنیف کشمکش، قطعه ای قدیمی است که محمد معتمدی آن را در برنامه اینترنتی وقت خواب اجرا کرده است.

سایت رسمی محمد معتمدی – به مناسبت انتشار این قطعه، محمد معتمدی یادداشتی را در مورد این قطعه منتشر کرد و توضیحاتی را در مورد اشعار خود بیان کرد.
در این یادداشت آمده است :

در مورد تصنیف قدیمی كشمكش  كه در برنامهء اینترنتی وقت خواب اجرا شد نكته‌ای قابل ذكر است:
اصل این تصنیف كه در نغمهء بیات ترک و به روایتی متعلق به عارف قزوینی است بسیار كوتاه است و تنها شامل دوبیت زیر می باشد:
*

«كشمكش و گیر و دار اگر گذارد
كجروی روزگار اگر گذارد
بانگ موذن مرا كشد به مسجد
نالهء جانسوز تار اگر گذارد»
*

هنگام ضبط آلبومی كه #رادیو_فرانسه باصدای اینجانب منتشر كرد تصمیم گرفتم این #تصنیف را در آن آلبوم اجرا كنم. اما به خاطر كوتاه بودن آن، دو فراز دیگر در گوشهء “شكسته ” به آن اضافه نمودم كه  شعر و آهنگ آن دو فراز،سروده و ساختهء شخص  اینجانب می باشد:
*

«خواهم  كه دهم دل پس از این به پند ناصح
آن لعل لب و چشم خمار اگر گذارد
ای لاله عذارم
خون شد دل زارم
گفتم نكنم شكوه دگر ز بی قراری
آن سلسلهء زلف نگار اگر گذارد
آن چشم خماراگر گذارد»
*

بنده تا حد امكان سعی نمودم در  شیوهء ملودی و شعر شباهت به آثار  عارف و شیدا حفظ گردد.
تقدیم به شما عزیزان💐

در این قطعه، امیر مهدی مقدم، نوازنده عود و پویان جمشیده به عنوان، نوازنده دایره، محمد معتمدی را همراهی می کنند.

Download