محمد معتمدی در حافظیه به دیدار دوستدارانش رفت

محمد معتمدی در هفته‌ی سوم آذر ماه، در حافظیه‌ی شیراز، به دیدار دوستدارانش رفت.
در ادامه می توانید گزارش ویدیویی این دورهمی را ببینید.