ویدئو | گزیده صحبت‌های محمد معتمدی با برنامه ساعت بیست و پنج

صحبت‌های محمد معتمدی با برنامه ساعت بیست و پنج در خصوص عدم سیاست گذاری صحیح در عرصه فرهنگ و موسیقی
Download